Báo giá đồ chơi mầm non, thiết bị mầm non

5/5 - (8 bình chọn)

Nhận thông tin báo giá về đồ chơi mầm non và thiết bị mầm non mới nhất từ CTY TNHH Sản Xuất Thương Mại Vân Anh. Đơn vị chuyên nghiệp này đảm bảo cung cấp sản phẩm chất lượng cao, được sản xuất, thiết kế và lắp đặt đồ chơi mầm non, thiết bị mầm non đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn.

Cầu trượt nhựa Composite

Cầu trượt soắn con thỏ 2 sàn CT-001 Sắt + nhựa composite 320 x 120 x 350
Cầu trượt soắn 3 sàn mặt nạ thỏ CT-002 Sắt + nhựa composite 540 x 150 x 350
Cầu trượt soắn mặt nạ thỏ 2 sàn CT-003 Sắt + nhựa composite 320 x 280 x 350
Cầu trượt soắn mặt nạ thỏ 4 sàn 3 máng trượt CT-004 Sắt + nhựa composite 540 x 480 x 350
Liên hoàn 2 khối xích đu CT-006 Sắt + nhựa composite 500 x 320 x 350
Bộ liên hoàn nhà trẻ CT-007 Sắt + nhựa composite 810 x 220 x 380
Bộ liên hoàn nhà trẻ CT-008 Sắt + nhựa composite 550 x 350 x 380
Bộ liên hoàn nhà trẻ CT-008A Sắt + nhựa composite 580x350x380
Bộ liên hoàn 3 khối CT-009 Sắt + nhựa composite 750 x 400 x 350
Cầu trượt 1 máng đôi có mái che CT-010 Sắt + nhựa composite 380 x 100 x 320
Bộ cầu trượt 3 làng con cá CT-011 Sắt + nhựa composite 750 x 400 x 350
Bộ xí ngầu mặt thỏ CT-012 Sắt + nhựa composite 220x80x140
Cầu trượt 1 máng đôi có mái che CT-013 Sắt + nhựa composite 280 x 150 x 250
Cầu trượt cá chép CT-014 Sắt + nhựa composite 420 x 100 x 300
Bộ cầu trượt ống con thỏ CT-015 Sắt + nhựa composite 400 x 300 x 350
Cầu trượt 2 khôi song song có mái che CT-017 Sắt + nhựa composite 440 x 200 x 350
Bộ cầu trượt ống 4 sàn CT-018 Sắt + nhựa composite 460 x 450 x 280
Bộ cầu trượt soắn 2 máng 2 mái CT-019 Sắt + nhựa composite 560 x 480 x 380
Bộ liên hoàn lâu đài CT-020 Sắt + nhựa composite 550 x 220 x 350
Bộ liên hoàn 2 khối 2 máng trượt CT-021 inox 304 + nhựa composite 400 x 350 x 300
Bộ liên hoàn 2 khối 2 máng trượt Sắt + nhựa composite
Cầu trượt hình con voi CT-022 Sắt + nhựa composite C160 x 320 x 80
Cầu trượt máng cao máng thấp CT-023 Sắt + nhựa composite 260x240x160
Bộ liên hoàn nấm và củ cải CT-024 Sắt + nhựa composite
Cầu trượt 1 máng soắn CT-025 Sắt + nhựa composite C280 x 150
Cầu trượt 1 máng CT-026 Sắt + nhựa composite 320 x 70 x 140
Cầu trượt 1 máng CT-026A Sắt + Nhựa HDPE 320 x 70 x 140
Cầu trượt 2 máng song song CT-027 Sắt + nhựa composite 240x240x140
Cầu trượt máng đôi có mái che CT-028 Sắt + nhựa composite 320 x 100 x 280
Cầu trượt 2 máng kép CT-029 Sắt + nhựa composite 540 x 220 x 280
Cầu trượt 1 máng Hugo CT-030 Sắt + nhựa composite 240 x 120 x 250
Cầu trượt ống có mái che CT-031 Sắt + nhựa composite 510 x 100 x 350
Bộ liên hoàn 8 sàn CT-032 Sắt + nhựa composite 870 x 630 x 350
Cầu trượt 1 máng có mái che CT-033 Sắt + nhựa composite 380 x 100 x 280
Bộ liên hoàn 2 khối thần tiên CT-034 Sắt + nhựa composite 600 x 350 x 400
Cầu trượt xoắn 2 sàng 3 máng CT-035 Sắt + nhựa composite 540 x 480 x 350
Bộ cầu trượt ống xí ngầu 2 mặt thỏ CT-036 Sắt + nhựa composite 300 x 350 x 90
Bộ liên hoàn nhà trẻ CT-037 Sắt + nhựa composite 540 x 380 x 350
Ngôi nhà của trẻ CT-038 Sắt + nhựa composite 140 x 140 x 150
Cầu trượt máng đôi có mai vòm CT-039 Sắt + nhựa composite 440 x 100 x 350
Bộ liên hoàn 3 khối CT-040 Sắt + nhựa Composite 650 x 650 x 350
Cầu trượt soắn máng ống CT-041 Sắt + nhựa Composite 700 x 150 x 400
Bộ cầu trượt 1 máng không mái CT-042 Sắt + nhựa Composite
Máng 80cm
380 x 220 x 160
Bộ liên hoàn nhà trẻ CT-043 Sắt + nhựa Composite 710 x 280 x 350
Cầu trượt sao hỏa CT-044 Sắt + nhựa Composite C180
Bộ cầu trượt ngôi nhà cổ tích
(Không bạch tuyết 7 chú lùn)
CT-045 Sắt + nhựa Composite 270 x 480 x 180
Cầu trượt máy bay CT-046 Sắt + nhựa Composite 250 x 180 x 390
Bộ liên hoàn 9 khối CT-047 Sắt + nhựa Composite 1400x450x350
Bộ liên hoàn 2 sàn, xích đu CT-048 Sắt + nhựa composite 500 x 450 x 300
Cầu trượt xích đu CT-049 Sắt + nhựa Composite 550 x 250 x 180
Bộ liên hoàn 5 sàn CT-051 Sắt + nhựa Composite 760 x 900 x 350
Bộ liên hoàn 5 sàn, xích đu CT-051A Sắt + nhựa Composite
– Thêm 1 vách leo núi, 1 xích đu, 1 thang leo dây
760 x 900 x 350
Bộ cầu trượt soắn nhà trẻ CT-052 Sắt + nhựa Composite 480 x 360 x 370
Cầu trượt ,xích đu 4 khối CT-053 Sắt + nhựa Composite 760 x 600 x 350
Bộ liên hoàn 3 sàn 1 mái CT-054 Sắt + nhựa Composite 840 x 350 x 350
Bộ liên hoàn 2 sàn, xích đu CT-055 Sắt + nhựa Composite 500 x 450 x 300
Bộ liên hoàn 5 sàn 1 mái CT-056 Sắt + nhựa Composite 740 x 400 x 350
Bộ liên hoàn 5 sàn 2 mái CT-057 Sắt + nhựa Composite 740 x 400 x 350
Cầu trượt 2 máng có mái che CT-060 Sắt + nhựa Composite 350 x 300 x 300
Bộ liên hoàn đa năng CT-061 Sắt + nhựa Composite 1100 x 1600 x 350
Cây nấm hồ bơi CT-064 Sắt + nhựa Composite C250, ĐK 150 cm
Bộ cầu trượt liên hoàn 6 khối CT-066 Sắt + nhựa Composite 1000 x 900 x 400
Cầu trượt 3 sàn CT-067 Sắt + nhựa Composite 380 x 300 x 300
Cầu trượt nhà nấm CT-068 Sắt + nhựa Composite 450 x 100 x 250
Cầu trượt nhà đồng hồ CT-069 Sắt + nhựa Composite 450 x 100 x 320
Bộ liên hoàn nhà nấm và đồng hồ CT-070 Sắt + nhựa Composite 700 x 100 x 320
Cầu trượt 1 ống 3 sàn có mái che CT-086 Sắt + nhựa Composite 350 x 550 x 350
Cầu trượt 1 máng CT-089 Sắt + nhựa Composite 320x100x300
Cầu trượt máng đôi 2 sàn có mái che CT-090 Sắt + nhựa Composite 450 x 550 x 350
Bộ cầu trượt 3 máng cao thấp, 3 sàn có mái che, xích đu 3 dạng CT-092 Sắt + nhựa Composite 800 x 400 x 350
Cầu trượt máy bay 1 máng CT-093 Sắt + nhựa Composite 400 x 450 x 300
Bộ cầu trượt ống, máng xoắn 3 sàn, 2 mái che CT-095 Sắt + nhựa Composite 500 x 400 x 350
Bộ liên hoàn đa năng 2 khối CT-097 Sắt + nhựa composite 800 x 600 x 300
Bộ cầu trượt máng đôi, 4 sàn, 1 mái che CT-099 Sắt + nhựa Composite 450 x 500 x 350
Bộ cầu trượt, xích đu 1 máng CT-100 Sắt + nhựa Composite 320 x 380 x 300
Liên hoàn cầu trượt cho bé CT-101 Sắt + nhựa Composite 600 x 350 x 300
Bộ cầu trượt 3 bông hoa CT-102 Sắt + nhựa Composite 550 x 500 x 350
Bộ cầu trượt ống 2 sàn có mái CT-103 Sắt + nhựa Composite 400 x 360 x 350
Cầu trượt cá heo CT-104