Đồ chơi mầm non, thiết bị mầm non tối thiểu cần có năm 2024

5/5 - (3 bình chọn)

Quy định về đồ dùng, đồ chơi mầm non, và thiết bị mầm non, thiết bị dạy học tối thiểu cho trẻ mầm non được ban hành theo Thông tư số 02/2010/TT-BGDĐT, đã được điều chỉnh và bổ sung thông qua Thông tư số 34/2013/TT-BGDĐT. Mời các bạn cùng Đồ chơi mầm non Vân Anh tìm hiểu về các quy định hiện tại đối với đồ dùng tối thiểu cho trẻ mầm non.

Quy định về đồ dùng, đồ chơi mầm non, và thiết bị mầm non, thiết bị dạy học tối thiểu nâng cao chất lượng dạy và học mầm non
Quy định về đồ dùng, đồ chơi mầm non, và thiết bị mầm non, thiết bị dạy học tối thiểu nâng cao chất lượng dạy và học mầm non

Đồ chơi mầm non, thiết bị mầm non tối thiểu cho trường mầm non 12 đến 24 tháng

Đồ dùng mầm non cho trường mầm non 12 đến 24 tháng

Mã số Tên vật dụng Số lượng Đối tượng sử dụng
MN121001 Giá treo khăn mặt 1 cái Trẻ
MN121002 Kệ đựng tách, cốc 1 cái Trẻ
MN121003 Tủ đựng đồ dùng cá nhân cho trẻ 2 cái Trẻ
MN121004 Tủ đựng chăn, chiếc, màn 2 cái Trẻ
MN121005 Phản 10 cái Trẻ
MN121006 Bình ủ nước 1 cái Trẻ
MN121007 Kệ để giày dép 1 cái Trẻ
MN121008 Cốc uống nước 20 cái Trẻ
MN121009 Bô có ghế tựa và nắp đậy 5 cái Trẻ
MN121010 2 cái Trẻ
MN121011 Chậu 2 cái Trẻ
MN121012 Bàn cho trẻ 5 cái Trẻ
MN121013 Ghế cho trẻ 20 cái Trẻ
MN121014 Ghế giáo viên 3 cái Giáo viên
MN121015 Thùng đựng nước có vòi 1 cái Trẻ
MN121016 Thùng đựng rác 1 cái Dùng chung
MN121017 Ti vi màu 1 cái Dùng chung
MN121018 Đầu đĩa DVD 1 cái Dùng chung
MN121019 Kệ đựng đồ chơi và tư liệu học 2 cái Trẻ

Đồ chơi mầm non, thiết bị mầm non cho trường mầm non 12 đến 24 tháng

Mã số Tên vật dụng Đơn vị Số lượng Đối tượng sử dụng
MN122020 Bóng nhỏ Quả 20 Trẻ
MN122021 Bóng to Quả 6 Giáo viên
MN122022 Gậy thể dục nhỏ Cái 20 Trẻ
MN122023 Vòng thể dục nhỏ Cái 20 Trẻ
MN122024 Vòng thể dục to Cái 3 Giáo viên
MN122025 Búa cọc Bộ 2 Trẻ
MN122026 Bập bênh Cái 2 Trẻ
MN122027 Thú nhún Con 2 Trẻ
MN122028 Thú kéo dây Con 2 Trẻ
MN122029 Cổng chui Cái 4 Trẻ
MN122030 Xe ngồi có bánh Cái 1 Trẻ
MN122031 Lồng hộp vuông Bộ 10 Trẻ
MN122032 Lồng hộp tròn Bộ 10 Trẻ
MN122033 Bộ xâu dây Bộ 5 Trẻ
MN122034 Thả vòng Bộ 2 Trẻ
MN122035 Các con vật đẩy Con 3 Trẻ
MN122036 Bộ xếp hình trên xe Bộ 2 Trẻ
MN122037 Bộ nhận biết những con vật nuôi Bộ 2 Trẻ
MN122038 Giỏ trái cây Giỏ 2 Trẻ
MN122039 Búp bê bé trai Con 5 Trẻ
MN122040 Búp bê bé gái Con 5 Trẻ
MN122041 Hề tháp Bộ 5 Trẻ
MN122042 Khối hình to Bộ 6 Trẻ
MN122043 Khối hình nhỏ Bộ 6 Trẻ
MN122044 Xe cũi thả hình Cái 3 Trẻ
MN122045 Đồ chơi nhồi bông Con 5 Trẻ
MN122046 Xếp tháp Bộ 5 Trẻ
MN122047 Bút sáp, phấn vẽ Hộp 20 Trẻ
MN122048 Bộ đồ chơi nấu ăn Bộ 2 Trẻ
MN122049 Bộ tranh nhận biết, tập nói Bộ tranh 3 Dùng chung
MN122050 Xắc xô 2 mặt nhỏ Cái 10 Trẻ
MN122051 Xắc xô 2 mặt to Cái 2 Giáo viên
MN122052 Phách gõ Đôi 10 Trẻ
MN122053 Trống cơm Cái 2 Dùng chung
MN122054 Trống con Cái 5 Trẻ
MN122055 Đàn Xylophone Cái 2 Trẻ
MN122056 Đất nặn Hộp 20 Trẻ
MN122057 Bảng con Cái 20 Trẻ
MN122058 Bộ tranh truyện nhà trẻ Bộ 2 Giáo viên
MN122059 Bộ tranh minh họa thơ nhà trẻ Bộ 2 Giáo viên
MN122060 Bộ nhận biết, tập nói Bộ 1 Giáo viên

Đồ chơi mầm non, thiết bị mầm non tối thiểu cho trường mầm non 24 đến 36 tháng

Đồ dùng mầm non cho trường mầm non 24 đến 36 tháng

Mã số Tên vật dụng Đơn vị Số lượng Đối tượng sử dụng
MN231001 Giá phơi khăn mặt Cái 1 Trẻ
MN231002 Tủ (giá) cà cốc Cái 1 Trẻ
MN231003 Tủ đựng đồ dùng cá nhân của trẻ Cái 1 Trẻ
MN231004 Tủ đựng chăn, màn, chiếu Cái 1 Trẻ
MN231005 Phản Cái 13 Trẻ
MN231006 Bình ủ nước Cái 1 Trẻ
MN231007 Giá để giày dép Cái 1 Trẻ
MN231008 Cốc uống nước Cái 25 Trẻ
MN231009 Bô có nắp đậy Cái 5 Trẻ
MN231010 Cái 2 Trẻ
MN231011 Chậu Cái 2 Trẻ
MN231012 Bàn giáo viên Cái 1 Giáo viên
MN231013 Ghế giáo viên Cái 2 Giáo viên
MN231014 Bàn cho trẻ Cái 6 Trẻ
MN231015 Ghế cho trẻ Cái 25 Trẻ
MN231016 Thùng đựng nước có vòi Cái 1 Trẻ
MN231017 Thùng đựng rác Cái 1 Dùng chung
MN231018 Ti vi màu Cái 1 Dùng chung
MN231019 Đầu đĩa DVD Cái 1 Dùng chung
MN231020 Đàn Organ Bộ 1 Giáo viên
MN231021 Giá để đồ chơi và học liệu Cái 4 Trẻ

Đồ chơi mầm non, thiết bị mầm non cho trường mầm non 24 đến 36 tháng

Mã số Tên vật dụng Đơn vị Số lượng Đối tượng sử dụng
MN232022 Bóng nhỏ Quả 15 Trẻ
MN232023 Bóng to Quả 10 Trẻ
MN232024 Gậy thể dục nhỏ Cái 25 Trẻ
MN232025 Gậy thể dục to Cái 2 Giáo viên
MN232026 Vòng thể dục nhỏ Cái 25 Trẻ
MN232027 Vòng thể dục to Cái 2 Giáo viên
MN232028 Bập bênh Cái 2 Trẻ
MN232029 Cổng chui Cái 4 Trẻ
MN232030 Cột ném bóng Cái 2 Trẻ
MN232031 Đồ chơi có bánh xe và dây kéo Bộ 5 Trẻ
MN232032 Hộp thả hình Bộ 5 Trẻ
MN232033 Lồng hộp vuông Bộ 5 Trẻ
MN232034 Lồng hộp tròn Bộ 5 Trẻ
MN232035 Bộ xâu hạt 10 Trẻ
MN232036 Bộ xâu dây Bộ 5 Trẻ
MN232037 Bé bóa các Bộ 5 Trẻ
MN232038 Búa 3 bi 2 tầng Bộ 2 Trẻ
MN232039 Các con kéo dây có khớp Con 3 Trẻ
MN232040 Bé thả lọp vòng Bộ 5 Trẻ
MN232041 Bộ xây dựng trên xe Bộ 2 Trẻ (35 chi tiết)
MN232042 Hàng rào nhựa Bộ 3 Trẻ
MN232043 Bộ rau, củ, quả Bộ 3 Trẻ
MN232044 Đồ chơi các con vật nuôi trong gia đình Bộ 2 Trẻ
MN232045 Đồ chơi các con vật sống dưới nước Bộ 2 Trẻ
MN232046 Đồ chơi các con vật sống trong rừng Bộ 2 Trẻ
MN232047 Đồ chơi các loại rau, củ, quả Bộ 2 Trẻ
MN232048 Tranh ghép các con vật Bộ 1 Trẻ
MN232049 Tranh ghép các loại quả Bộ 1 Trẻ
MN232050 Đồ chơi nhồi bông Bộ 1 Trẻ
MN232051 Đồ chơi với cát Bộ 2 Trẻ
MN232052 Bảng quay 2 mặt Bộ 1 Dùng chung
MN232053 Tranh đều vật nuôi trong gia đình 1 Dùng chung
MN232054 Tranh về các loại rau, củ, quả, hoa 1 Dùng chung
MN232055 Tranh các phương tiện giao thông 1 Dùng chung
MN232056 Tranh cảnh báo nguy hiểm 1 Giáo viên
MN232057 Bộ tranh truyện nhà trẻ Bộ 2 Giáo viên
MN232058 Bộ tranh minh họa thơ nhà trẻ Bộ 2 Giáo viên
MN232059 Lô tô các loại quả 25 Dùng chung
MN232060 Lô tô các con vật 25 Dùng chung
MN232061 Lô tô các phương tiện giao thông 25 Dùng chung
MN232062 Lô tô các hoa 25 Dùng chung
MN232063 Con rối Bộ 1 Giáo viên
MN232064 Khối hình to Bộ 8 Trẻ
MN232065 Khối hình nhỏ Bộ 8 Trẻ
MN232066 Búp bê bé trai (cao – thấp) Con 4 Trẻ
MN232067 Búp bê bé gái (cao- thấp) Con 4 Trẻ
MN232068 Bộ đồ chơi nấu ăn Bộ 3 Trẻ
MN232069 Bộ bàn ghế giường tủ Bộ 2 Trẻ
MN232070 Bộ dụng cụ bác sĩ Bộ 2 Trẻ
MN232071 Giường búp bê Bộ 2 Trẻ
MN232072 Xắc xô to Cái 1 Giáo viên
MN232073 Xắc xô nhỏ Cái 10 Trẻ
MN232074 Phách gõ Đôi 10 Trẻ
MN232075 Trống cơm Cái 5 Trẻ
MN232076 Xúc xắc Cái 6 Trẻ
MN232077 Trống con Cái 10 Trẻ
MN232078 Đất nặn Hộp 25 Trẻ
MN232079 Bút sáp, phấn vẽ Hộp 25 Trẻ
MN232080 Bảng con Cái 15 Trẻ
MN232081 Bộ nhận biết, tập nói, Bộ 1 Giáo viên

Đồ chơi mầm non, thiết bị mầm non tối thiểu cho trường mầm non 3 đến 4 tuổi

Đồ dùng mầm non cho trường mầm non 3 đến 4 tuổi

Mã số Tên vật dụng Đơn vị Số lượng Đối tượng sử dụng
MN341001 Giá phơi khăn Cái 1 Trẻ
MN341002 Tủ (giá) đựng ca cốc Cái 1 Trẻ
MN341003 Tủ để đồ dùng cá nhân của trẻ Cái 2 Trẻ
MN341004 Tủ đựng chăn, màn, chiếu Cái 1 Trẻ
MN341005 Phản Cái 13 Trẻ
MN341006 Cốc uống nước Cái 25 Trẻ
MN341007 Bình ủ nước Cái 1 Trẻ
MN341008 Giá để giày dép Cái 2 Trẻ
MN341009 Cái 2 Trẻ
MN341010 Chậu Cái 2 Trẻ
MN341011 Bàn giáo viên Cái 1 Giáo viên
MN341012 Ghế giáo viên Cái 2 Giáo viên
MN341013 Bàn cho trẻ Cái 13 Trẻ
MN341014 Ghế cho trẻ Cái 25 Trẻ
MN341015 Thùng đựng nước có vòi Cái 1 Trẻ
MN341016 Thùng đựng rác có nắp đậy Cái 2 Dùng chung
MN341017 Đầu DVD Cái 1 Dùng chung
MN341018 Ti vi Cái 1 Dùng chung
MN341019 Đàn organ Cái 1 Giáo viên
MN341020 Giá để đồ chơi và học liệu Cái 5 Trẻ

Thiết bị mầm non, đồ chơi mầm non cho trường mầm non 3 đến 4 tuổi

Mã số Tên vật dụng Đơn vị Số lượng Đối tượng sử dụng
MN342021 Bàn chải đánh răng trẻ em Cái 5 Trẻ
MN342022 Mô hình hàm răng Cái 2 Trẻ
MN342023 Vòng thể dục to Cái 2 Giáo viên
MN342024 Gậy thể dục to Cái 2 Giáo viên
MN342025 Cột ném bóng Cái 2 Trẻ
MN342026 Vòng thể dục nhỏ Cái 25 Trẻ
MN342027 Gậy thể dục nhỏ Cái 25 Trẻ
MN342028 Xắc xô Cái 2 Giáo viên
MN342029 Trống da Cái 1 Giáo viên
MN342030 Cổng chui Cái 3 Trẻ
MN342031 Bóng nhỏ Quả 25 Trẻ
MN342032 Bóng to Quả 5 Trẻ
MN342033 Nguyên liệu để đan tết kg 1 Trẻ
MN342034 Kéo thủ công Cái 25 Trẻ
MN342035 Kéo văn phòng Cái 1 Giáo viên
MN342036 Bút chì đen Cái 25 Trẻ
MN342037 Bút sáp, phấn vẽ, bút chì màu Hộp 25 Trẻ
MN342038 Đất nặn Hộp 25 Trẻ
MN342039 Giấy màu Túi 25 Trẻ
MN342040 Bộ dinh dưỡng 1 Bộ 2 Trẻ
MN342041 Bộ dinh dưỡng 2 Bộ 2 Trẻ
MN342042 Bộ dinh dưỡng 3 Bộ 2 Trẻ
MN342043 Bộ dinh dưỡng 4 Bộ 2 Trẻ
MN342044 Hàng rào lắp ghép lớn Túi 3 Trẻ
MN342045 Ghép nút lớn Túi 2 Trẻ
MN342046 Tháp dinh dưỡng Tờ 1 Trẻ
MN342047 Búp bê bé trai Con 2 Trẻ
MN342048 Búp bê bé gái Con 2 Trẻ
MN342049 Bộ đồ chơi nấu ăn Bộ 3 Trẻ
MN342050 Bộ dụng cụ bác sỹ Bộ 2 Trẻ
MN342051 Bộ xếp hình trên xe Bộ 6 Trẻ (25 chi tiết)
MN342052 Bộ xếp hình các phương tiện giao thông Bộ 3 Trẻ
MN342053 Gạch xây dựng Thùng 2 Trẻ
MN342054 Đồ chơi dụng cụ chăm sóc cây Bộ 2 Trẻ
MN342055 Đồ chơi dụng cụ sửa chữa đồ dùng gia đình Bộ 2 Trẻ
MN342056 Đồ chơi các phương tiện giao thông Bộ 2 Trẻ
MN342057 Bộ động vật biển Bộ 2 Trẻ
MN342058 Bộ động vật sống trong rừng Bộ 2 Trẻ
MN342059 Bộ động vật nuôi trong gia đình Bộ 2 Trẻ
MN342060 Bộ côn trùng Bộ 2 Trẻ
MN342061 Nam châm thẳng Cái 3 Trẻ
MN342062 Kính lúp Cái 3 Trẻ
MN342063 Phễu nhựa Cái 3 Trẻ
MN342064 Bể chơi với cát và nước Bộ 1 Trẻ
MN342065 Bộ làm quen với toán Bộ 15 Trẻ (Mẫu giáo 3-4 tuổi)
MN342066 Con rối Bộ 1 Trẻ
MN342067 Bộ hình học phẳng Túi 25 Trẻ
MN342068 Bảng quay 2 mặt Cái 1 Dùng chung
MN342069 Tranh các loại hoa, quả, củ Bộ 2 Dùng chung
MN342070 Tranh các con vật Bộ 2 Dùng chung
MN342071 Tranh ảnh một số nghề nghiệp Bộ 2 Dùng chung
MN342072 Đồng hồ học đếm 2 mặt Cái 2 Trẻ
MN342073 Hộp thả hình Cái 3 Trẻ
MN342074 Bàn tính học đếm Cái 3 Trẻ
MN342075 Bộ tranh truyện mẫu giáo 3-4 tuổi Bộ 1 Giáo viên
MN342076 Bộ tranh minh họa thơ lớp 3-4 tuổi Bộ 1 Giáo viên
MN342077 Bảng con Cái 25 Trẻ
MN342078 Tranh cảnh báo nguy hiểm Bộ 1 Giáo viên
MN342079 Tranh, ảnh về Bác Hồ Bộ 1 Dùng chung
MN342080 Màu nước Hộp 25 Trẻ
MN342081 Bút lông cỡ to Cái 12 Trẻ
MN342082 Bút lông cỡ nhỏ Cái 12 Trẻ
MN342083 Dập ghim Cái 1 Giáo viên
MN342084 Bìa các màu Tờ 50 Giáo viên
MN342085 Giấy trắng A0 Tờ 50 Dùng chung
MN342086 Kẹp sắt các cỡ Cái 10 Dùng chung
MN342087 Dập lỗ Cái 1 Giáo viên
MN342088 Súng bắn keo Cái 1 Giáo viên
MN342089 Dụng cụ gõ đệm theo phách nhịp Bộ 3 Trẻ
MN342090 Lịch của trẻ Bộ 1 Trẻ

Đồ chơi mầm non, thiết bị mầm non tối thiểu cho trường mầm non 4 đến 5 tuổi

Đồ dùng mầm non cho trường mầm non 4 đến 5 tuổi

Mã số Tên vật dụng Đơn vị Số lượng Đối tượng sử dụng
MN451001 Giá phơi khăn Cái 1 Trẻ
MN451002 Cốc uống nước Cái 30 Trẻ
MN451003 Tủ (giá) đựng ca cốc Cái 1 Trẻ
MN451004 Bình ủ nước Cái 1 Trẻ
MN451005 Tủ để đồ dùng cá nhân của trẻ Cái 2 Trẻ
MN451006 Tủ đựng chăn, màn, chiếu. Cái 1 Trẻ
MN451007 Phản Cái 15 Trẻ
MN451008 Giá để giày dép Cái 1 Trẻ
MN451009 Cái 2 Trẻ
MN451010 Chậu Cái 2 Trẻ
MN451011 Bàn giáo viên Cái 1 Giáo viên
MN451012 Ghế giáo viên Cái 2 Giáo viên
MN451013 Bàn cho trẻ Cái 15 Trẻ
MN451014 Ghế cho trẻ Cái 30 Trẻ
MN451015 Thùng đựng nước có vòi Cái 1 Trẻ
MN451016 Thùng đựng rác có nắp đậy Cái 2 Dùng chung
MN451017 Đầu đĩa DVD Cái 1 Dùng chung
MN451018 Ti vi Cái 1 Dùng chung
MN451019 Đàn organ Cái 1 Giáo viên
MN451020 Giá để đồ chơi và học liệu Cái 5 Trẻ

Thiết bị mầm non, đồ chơi mầm non cho trường mầm non 4 đến 5 tuổi

Mã số Tên vật dụng Đơn vị Số lượng Đối tượng sử dụng
MN452021 Bàn chải đánh răng trẻ em Cái 6 Trẻ
MN452022 Mô hình hàm răng Cái 3 Trẻ
MN452023 Vòng thể dục nhỏ Cái 30 Trẻ
MN452024 Gậy thể dục nhỏ Cái 30 Trẻ
MN452025 Cổng chui Cái 5 Trẻ
MN452026 Cột ném bóng Cái 2 Trẻ
MN452027 Vòng thể dục cho giáo viên Cái 1 Giáo viên
MN452028 Gậy thể dục cho giáo viên Cái 1 Giáo viên
MN452029 Bộ chun học toán Cái 6 Trẻ
MN452030 Ghế băng thể dục Cái 2 Trẻ
MN452031 Bục bật sâu Cái 2 Trẻ
MN452032 Nguyên liệu để đan tết Kg 1 Trẻ
MN452033 Các khối hình học Bộ 10 Trẻ
MN452034 Bộ xâu dây tạo hình Hộp 10 Trẻ
MN452035 Kéo thủ công Cái 30 Trẻ
MN452036 Kéo văn phòng Cái 1 Giáo viên
MN452037 Bút chì đen Cái 30 Trẻ
MN452038 Bút sáp, phấn vẽ, bút chì màu Hộp 30 Trẻ
MN452039 Giấy màu Túi 30 Trẻ
MN452040 Bộ dinh dưỡng 1 Bộ 1 Trẻ
MN452041 Bộ dinh dưỡng 2 Bộ 1 Trẻ
MN452042 Bộ dinh dưỡng 3 Bộ 1 Trẻ
MN452043 Bộ dinh dưỡng 4 Bộ 1 Trẻ
MN452044 Tháp dinh dưỡng Cái 1 Giáo viên
MN452045 Lô tô dinh dưỡng Bộ 6 Trẻ
MN452046 Bộ luồn hạt Bộ 5 Trẻ
MN452047 Bộ lắp ghép (Khối chữ X) Bộ 2 Trẻ
MN452048 Búp bê bé trai Con 3 Trẻ
MN452049 Búp bê bé gái Con 3 Trẻ
MN452050 Bộ đồ chơi gia đình Bộ 1 Trẻ
MN452051 Bộ dụng cụ bác sỹ Bộ 2 Trẻ
MN452052 Bộ tranh cảnh báo Bộ 1 Giáo viên
MN452053 Bộ ghép hình hoa Bộ 3 Trẻ
MN452054 Bộ lắp ráp nút tròn Bộ 3 Trẻ
MN452055 Hàng rào nhựa Bộ 3 Trẻ
MN452056 Bộ xây dựng Bộ 3 Trẻ
MN452057 Đồ chơi dụng cụ chăm sóc cây Bộ 2 Trẻ
MN452058 Đồ chơi dụng cụ sửa chữa đồ dùng gia đình Bộ 2 Trẻ
MN452059 Đồ chơi các phương tiện giao thông Bộ 2 Trẻ
MN452060 Bộ lắp ráp xe lửa Bộ 1 Trẻ
MN452061 Bộ động vật biển Bộ 2 Trẻ
MN452062 Bộ động vật sống trong rừng Bộ 2 Trẻ
MN452063 Bộ động vật nuôi trong gia đình Bộ 2 Trẻ
MN452064 Bộ côn trùng Bộ 2 Trẻ
MN452065 Tranh về các loài hoa, rau, quả, củ Bộ 1 Trẻ
MN452066 Nam châm thẳng Cái 3 Trẻ
MN452067 Kính lúp Cái 3 Trẻ
MN452068 Phễu nhựa Cái 3 Trẻ
MN452069 Bể chơi với cát và nước Bộ 1 Trẻ
MN452070 Cân thăng bằng Bộ 2 Trẻ
MN452071 Bộ làm quen với toán (Mẫu giáo 4-5 tuổi) Bộ 15 Trẻ
MN452072 Đồng hồ lắp ráp Bộ 3 Trẻ
MN452073 Bàn tính học đếm Bộ 3 Trẻ
MN452074 Bộ hình phẳng Túi 30 Trẻ
MN452075 Ghép nút lớn Túi 3 Trẻ
MN452076 Bộ đồ chơi nấu ăn gia đình Bộ 3 Trẻ
MN452077 Bộ xếp hình các phương tiện giao thông Bộ 3 Trẻ
MN452078 Tranh ảnh một số nghề nghiệp Bộ 1 Giáo viên
MN452079 Một số hình ảnh lễ hội, danh lam, thắng cảnh Bộ 1 Trẻ
MN452080 Bảng quay 2 mặt Cái 1 Trẻ
MN452081 Bộ sa bàn giao thông Bộ 1 Trẻ
MN452082 Lô tô động vật Bộ 10 Dùng chung
MN452083 Lô tô thực vật Bộ 10 Dùng chung
MN452084 Lô tô phương tiện giao thông Bộ 10 Dùng chung
MN452085 Lô tô đồ vật Bộ 10 Dùng chung
MN452086 Tranh số lượng Tờ 1 Trẻ
MN452087 Đomino học toán Bộ 5 Trẻ
MN452088 Bộ chữ số và số lượng Bộ 15 Trẻ
MN452089 Lô tô hình và số lượng Bộ 15 Trẻ
MN452090 Bộ tranh truyện mẫu giáo 4 – 5 tuổi Bộ 2 Dùng chung
MN452091 Bộ tranh minh họa thơ mẫu giáo 4-5 tuổi Bộ 2 Dùng chung
MN452092 Bộ tranh mẫu giáo 4-5 tuổi theo chủ đề Bộ 2 Dùng chung
MN452093 Tranh, ảnh về Bác Hồ Bộ 1 Dùng chung
MN452094 Lịch của bé Bộ 1 Trẻ
MN452095 Bộ chữ và số Bộ 6 Trẻ
MN452096 Bộ trang phục Công an Bộ 1 Trẻ
MN452097 Bộ trang phục Bộ đội Bộ 1 Trẻ
MN452098 Bộ trang phục Bác sỹ Bộ 1 Trẻ
MN452099 Bộ trang phục nấu ăn Bộ 1 Trẻ
MN452100 Bộ xếp hình xây dựng Lăng Bác Bộ 1 Trẻ
MN452101 Gạch xây dựng Thùng 1 Trẻ
MN452102 Con rối Bộ 1 Giáo viên
MN452103 Dụng cụ gõ đệm theo phách nhịp Cái 5 Trẻ
MN452104 Đất nặn Hộp 30 Trẻ
MN452105 Màu nước Hộp 25 Trẻ
MN452106 Bút lông cỡ to Cái 12 Trẻ
MN452107 Bút lông cỡ nhỏ Cái 12 Trẻ
MN452108 Dập ghim Cái 1 Giáo viên
MN452109 Bìa các màu Tờ 50 Giáo viên
MN452110 Giấy trắng A0 Tờ 50 Dùng chung
MN452111 Kẹp sắt các cỡ Cái 10 Dùng chung
MN452112 Dập lỗ Cái 1 Giáo viên

Tài liệu dạy, công cụ hỗ trợ dạy và học mầm non cho bé 4 đến 5 tuổi

Mã số Tên vật dụng Đơn vị Số lượng Đối tượng sử dụng
MN453122 Băng/đĩa các bài hát, nhạc không lời, dân ca, hát ru Bộ 1 Giáo viên
MN453123 Băng/đĩa thơ ca, truyện kể Bộ 1 Giáo viên
MN453124 Băng/đĩa hình “Vẽ tranh theo truyện kể” Bộ 1 Giáo viên
MN453125 Băng/đĩa hình “Kể chuyện theo tranh” Bộ 1 Giáo viên
MN453126 Băng/đĩa hình về Bác Hồ Bộ 1 Giáo viên

Đồ chơi mầm non, thiết bị mầm non tối thiểu cho trường mầm non 5 đến 6 tuổi

Đồ dùng mầm non cho trường mầm non 5 đến 6 tuổi

Mã số Tên vật dụng Đơn vị Số lượng Đối tượng sử dụng
MN561001 Giá phơi khăn Cái 1 Trẻ
MN561002 Cốc uống nước Cái 35 Trẻ
MN561003 Tủ (giá) đựng ca cốc Cái 1 Trẻ
MN561004 Bình ủ nước Cái 1 Trẻ
MN561005 Tủ để đồ dùng cá nhân của trẻ Cái 2 Trẻ
MN561006 Tủ đựng chăn, màn, chiếu. Cái 2 Trẻ
MN561007 Phản Cái 18 Trẻ
MN561008 Giá để giày dép Cái 2 Trẻ
MN561009 Thùng đựng rác có nắp đậy Cái 2 Dùng chung
MN561010 Thùng đựng nước có vòi Cái 1 Trẻ
MN561011 Cái 2 Trẻ
MN561012 Chậu Cái 2 Trẻ
MN561013 Bàn cho trẻ Cái 18 Trẻ
MN561014 Ghế cho trẻ Cái 35 Trẻ
MN561015 Bàn giáo viên Cái 1 Giáo viên
MN561016 Ghế giáo viên Cái 2 Giáo viên
MN561017 Giá để đồ chơi và học liệu Cái 5 Trẻ
MN561018 Tivi Cái 1 Dùng chung
MN561019 Đầu đĩa DVD Cái 1 Dùng chung
MN561020 Đàn organ Cái 1 Giáo viên

Thiết bị mầm non, đồ chơi mầm non cho trường mầm non 5 đến 6 tuổi

 

Mã số Tên vật dụng Đơn vị Số lượng Đối tượng sử dụng
MN562021 Bàn chải đánh răng trẻ em Cái 6 Trẻ
MN562022 Mô hình hàm răng Cái 3 Trẻ
MN562023 Vòng thể dục to Cái 2 Trẻ
MN562024 Vòng thể dục nhỏ Cái 35 Trẻ
MN562025 Gậy thể dục nhỏ Cái 35 Trẻ
MN562026 Xắc xô Cái 2 Giáo viên
MN562027 Cổng chui Cái 5 Trẻ
MN562028 Gậy thể dục to Cái 2 Giáo viên
MN562029 Cột ném bóng Cái 2 Trẻ
MN562030 Bóng các loại Quả 16 Trẻ
MN562031 Đồ chơi Bowling Bộ 5 Trẻ
MN562032 Dây thừng Cái 3 Trẻ
MN562033 Nguyên liệu để đan tết Kg 1 Trẻ
MN562034 Kéo thủ công Cái 35 Trẻ
MN562035 Kéo văn phòng Cái 1 Giáo viên
MN562036 Bút chì đen Cái 35 Trẻ
MN562037 Bút sáp, phấn vẽ, bút chì màu Hộp 35 Trẻ
MN562038 Bộ dinh dưỡng 1 Bộ 1 Trẻ
MN562039 Bộ dinh dưỡng 2 Bộ 1 Trẻ
MN562040 Bộ dinh dưỡng 3 Bộ 1 Trẻ
MN562041 Bộ dinh dưỡng 4 Bộ 1 Trẻ
MN562042 Đồ chơi dụng cụ chăm sóc cây Bộ 1 Trẻ
MN562043 Bộ lắp ráp kỹ thuật Bộ 2 Trẻ
MN562044 Bộ xếp hình xây dựng Bộ 2 Trẻ
MN562045 Bộ luồn hạt Bộ 5 Trẻ
MN562046 Bộ lắp ghép (Khối chữ X) Bộ 2 Trẻ
MN562047 Đồ chơi các phương tiện giao thông Bộ 2 Trẻ
MN562048 Bộ lắp ráp xe lửa Bộ Trẻ
MN562049 Bộ sa bàn giao thông Bộ 1 Trẻ
MN562050 Bộ động vật sống dưới nước Bộ 2 Trẻ
MN562051 Bộ động vật sống trong rừng Bộ 2 Trẻ
MN562052 Bộ động vật nuôi trong gia đình Bộ 2 Trẻ
MN562053 Bộ côn trùng Bộ 2 Trẻ
MN562054 Cân chia vạch Cái 1 Trẻ
MN562055 Nam châm thẳng Cái 3 Trẻ
MN562056 Kính lúp Cái 3 Trẻ
MN562057 Phễu nhựa Cái 3 Trẻ
MN562058 Bể chơi với cát và nước Bộ 1 Trẻ
MN562059 Ghép nút lớn Bộ 5 Trẻ
MN562060 Bộ ghép hình hoa Bộ 5 Trẻ
MN562061 Bảng chun học toán Bộ 5 Trẻ
MN562062 Đồng hồ học số, học hình Cái 2 Trẻ
MN562063 Bàn tính học đếm Cái 2 Trẻ
MN562064 Bộ làm quen với toán (Mẫu giáo 5-6 tuổi) Bộ 15 Trẻ
MN562065 Bộ hình khối Bộ 5 Trẻ
MN562066 Bộ nhận biết hình phẳng Túi 35 Trẻ
MN562067 Bộ que tính Bộ 15 Trẻ
MN562068 Lô tô động vật Bộ 15 Dùng chung
MN562069 Lô tô thực vật Bộ 15 Dùng chung
MN562070 Lô tô phương tiện giao thông Bộ 15 Dùng chung
MN562071 Lô tô đồ vật Bộ 15 Dùng chung
MN562072 Domino chữ cái và số Hộp 10 Trẻ
MN562073 Bảng quay 2 mặt Cái 1 Dùng chung
MN562074 Bộ chữ cái Bộ 15 Trẻ
MN562075 Lô tô lắp ghép các khái niệm tương phản Bộ 5 Trẻ
MN562076 Lịch của trẻ Bộ 1 Trẻ
MN562077 Tranh ảnh về Bác Hồ Bộ 1 Giáo viên
MN562078 Tranh cảnh báo nguy hiểm Bộ 1 Giáo viên
MN562079 Tranh ảnh một số nghề phổ biến Bộ 1 Giáo viên
MN562080 Bộ tranh truyện mẫu giáo 5 – 6 tuổi Bộ 2 Giáo viên
MN562081 Bộ tranh minh họa thơ mẫu giáo 5 – 6 tuổi Bộ 2 Giáo viên
MN562082 Bộ Tranh mẫu giáo 5-6 tuổi theo chủ đề Bộ 2 Giáo viên
MN562083 Bộ dụng cụ lao động Bộ 3 Trẻ
MN562084 Bộ đồ chơi nhà bếp Bộ 2 Trẻ
MN562085 Bộ đồ chơi đồ dùng gia đình Bộ 2 Trẻ
MN562086 Bộ đồ chơi đồ dùng ăn uống Bộ 2 Trẻ
MN562087 Bộ trang phục nấu ăn Bộ 1 Trẻ
MN562088 Búp bê bé trai Con 3 Trẻ
MN562089 Búp bê bé gái Con 3 Trẻ
MN562090 Bộ trang phục công an Bộ 2 Trẻ
MN562091 Doanh trại bộ đội Bộ 2 Trẻ
MN562092 Bộ trang phục bộ đội Bộ 2 Trẻ
MN562093 Bộ trang phục công nhân Bộ 2 Trẻ
MN562094 Bộ dụng cụ bác sỹ Bộ 2 Trẻ
MN562095 Bộ trang phục bác sỹ Bộ 2 Trẻ
MN562096 Gạch xây dựng Thùng 2 Trẻ
MN562097 Bộ xếp hình xây dựng Bộ 2 Trẻ
MN562098 Hàng rào lắp ghép lớn Túi 3 Trẻ
MN562099 Dụng cụ gõ đệm theo phách nhịp Cái 12 Trẻ
MN562100 Đất nặn Hộp 30 Trẻ
MN562101 Màu nước Hộp 25 Trẻ
MN562102 Bút lông cỡ to Cái 12 Trẻ
MN562103 Bút lông cỡ nhỏ Cái 12 Trẻ
MN562104 Dập ghim Cái 1 Giáo viên
MN562105 Bìa các màu Tờ 50 Giáo viên
MN562106 Giấy trắng A0 Tờ 50 Dùng chung
MN562107 Kẹp sắt Cái 10 Dùng chung
MN562108 Dập lỗ Cái 1 Giáo viên

Tài liệu dạy, công cụ hỗ trợ dạy và học mầm non cho bé 5 đến 6 tuổi

Mã số Tên vật dụng Đơn vị Số lượng Đối tượng sử dụng
MN563119 Băng/đĩa các bài hát, nhạc không lời, dân ca, hát ru Bộ 1 Giáo viên
MN563120 Băng/đĩa thơ ca, truyện kể Bộ 1 Giáo viên
MN563121 Băng/đĩa hình “Vẽ tranh theo truyện kể” Bộ 1 Giáo viên
MN563122 Băng/đĩa hình “Kể chuyện theo tranh” Bộ 1 Giáo viên
MN563123 Băng/đĩa hình về Bác Hồ Bộ 1 Giáo viên
MN563124 Băng/đĩa hình các hoạt động giáo dục theo chủ đề Bộ 1 Giáo viên

Lời kết

Qua nội dung được chia sẻ từ Đồ chơi mầm non Vân Anh, hy vọng rằng việc thông tin về quy định hiện tại về đồ dùng, đồ chơi, và thiết bị mầm non sẽ giúp các cơ sở giáo dục mầm non cung cấp một môi trường giáo dục tốt nhất cho sự phát triển toàn diện của các em nhỏ. Ngoài ra thầy cô, quý phụ huynh hoặc các cơ sở giáo dục đang tìm kiếm đối tác chuyên nghiệp trong lĩnh vực thi công, thiết kế, lắp đặt, và sản xuất đồ chơi và thiết bị mầm non, hãy liên hệ ngay với Đồ chơi mầm non Vân Anh.
CTY TNHH Sản Xuất Thương Mại Vân Anh - địa chỉ cung cấp đồ chơi mầm non uy tín được khách hàng từ TP.HCM đến Hà Nội tin yêu lựa chọn
CTY TNHH Sản Xuất Thương Mại Vân Anh – địa chỉ cung cấp đồ chơi mầm non uy tín được khách hàng từ TP.HCM đến Hà Nội tin yêu lựa chọn

Chúng tôi cung cấp đầy đủ các sản phẩm phổ biến cho trường mầm non như bản biểu, xích đu, kệ gỗ, thú nhúng, với chất lượng cao và giá thành cạnh tranh nhất trên thị trường. Cảm ơn quý đọc giả, quý phụ huynh, thầy cô đã dành thời gian quan tâm đến bài viết, và chúng tôi rất mong được hợp tác cùng quý vị trong tương lai.

Thông tin liên hệ với Đồ chơi mầm non Vân Anh

Văn Phòng: 2/1E Ấp Mới 2 – Xã Trung Chánh, Huyện Hóc Môn – TP. Hồ Chí Minh Xưởng
SX: 39 Đường 152 – Ấp 6B – Xã Bình Mỹ – Huyện Củ Chi – TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: Ms Liệu: 0934.625.868, Ms Nga: 0938.855.158
Email: dochoimaugiaovananh@gmail.com
Website cùng hệ thốngdochoimamnon.vn

1 thoughts on “Đồ chơi mầm non, thiết bị mầm non tối thiểu cần có năm 2024

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Thiết bị sân chơi mầm non TMA