THỦ TỤC NHẬP KHẨU ĐỒ CHƠI TRẺ EM – VÂN ANH NHẬP KHẨU THIẾT BỊ 2019

Đánh giá bài viết

THỦ TỤC NHẬP KHẨU ĐỒ CHƠI TRẺ EM

Điều kiện thủ tục hải quan nhập khẩu đồ chơi trẻ em

 • Đối tượng được phép nhập khẩu đồ chơi trẻ em là những doanh nghiệp có chức năng kinh doanh phù hợp.
 • Đồ chơi trẻ em nhập khẩu phải đảm bảo mới 100%.
 • Có nội dung, hình thức, kiểu dáng, tính năng sử dụng không có hại đến giáo dục nhân cách, không gây nguy hiểm hoặc ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ em, không vi phạm các quy định về cấm phổ biến và lưu hành tại Việt Nam.
 • Đồ chơi trẻ em nhập khẩu phải được chứng nhận phù hợp quy định tại mục 2 của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em ban hành kèm theo Thông tư 18/2009/TT-BKHCN ngày 26/06/2009 của Bộ Khoa học Công nghệ. Việc chứng nhận hợp quy đồ chơi trẻ em nhập khẩu do tổ chức giám định hoặc tổ chức chứng nhận trong và ngoài nước được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chỉ định (hoặc thừa nhận) thực hiện.

Việc chứng nhận hợp quy được tiến hành theo một trong các phương thức sau:

 • Phương thức 1: thử nghiệm mẫu điển hình.
 • Phương thức 5: thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất.
 • Phương thức 7: thử nghiệm, đánh giá lô sản phẩm, hàng hóa.
 • Đồ chơi trẻ em nhập khẩu trước khi đưa ra thông tin trên thị trường phải gắn dấu hợp quy.
 • Chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy, dấu hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp. Theo quy định, mặt hàng đồ chơi trẻ em nhập khẩu phải được chứng nhận hợp quy trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường.

Thủ tục hải quan nhập khẩu đồ chơi trẻ em

Thủ tục công bố hợp quy đồ chơi trẻ em

Hồ sơ cần chuẩn bị:

 • Bản công bố hợp quy theo mẫu quy định
 • Bản trình bày chi tiết về tính năng, đặc điểm… của sản phẩm
 • Kết quả quá trình thử nghiệm tại phòng thí nghiệm của cá nhân được công nhận hay phòng thí nghiệm được chỉ định
 • Kế hoạch quản lý sản phẩm và quy trình sản xuất hoặc bản sao chứng chỉ Iso 9001 nếu tổ chức quản lý chất lượng chuẩn Iso 9001
 • Chứng nhận lưu hành hành tự do của nước xuất xứ
 • Kế hoạch giám sát định kỳ
 • Bản chứng nhận hợp quy được tổ chức có thẩm quyền cấp
 • Các tài liệu liên quan khác.

Thủ tục hải quan nhập khẩu đồ chơi trẻ em

 • Tờ khai hàng hóa nhập khẩu
 • Hợp dồng thương mại
 • Hóa đơn thương mại
 • Vận đơn
 • Giấy phép nhập khẩu.
 • Giấy chứng nhận hợp quy
 • Chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa (chỉ trong một số trường hợp nhất định).

Quy định về áp Mã HS cho mặt hàng đồ chơi

 • Căn cứ và thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phan loại áp dụng mức thuế suất đối với hàng xuất nhập khẩu.
 • Căn cứ vào Biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi 2018 do Bộ Tài chính ban hành. Căn cứ để áp mã số thuế phải dựa trên hàng hóa thực tế nhập khẩu của doanh nghiệp tại thời điểm nhập khẩu, trên cơ sở doanh nghiệp cung cấp tài liệu kỹ thuật (nếu có) hoặc giám định tại Trung tâm phan tích phân loại Hải quan. Kết quả kiểm tra thực tế của hải quan nới công ty làm thủ tục và kết quả của Trung tâm phan tích phan loại xác định là cơ sở pháp lý và chính xác để áp mã đối với hàng hóa nhập khẩu đó.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VÂN ANH NHẬP KHẨU 2019:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *